Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

IUS - Västsvenskt nätverk för industriell och urban symbios - Utveckling regional institutionell kapacitet för Industriell och Urban symbios i Sverige.


Industriell och Urban symbios (IUS) utgår från möjligheterna med samverkansinnovation och har potential att bidra med förbättrad miljö- och affärs-mässig prestanda genom tvärsektoriella samarbeten.


Det finns ett växande intresse hos aktörer på olika nivåer att stödja utvecklingen av IUS. Men det finns kunskapsluckor rörande mekanismerna som stödjer eller förhindrar uppkomst och utveckling av IUS i svenska regioner och vilka ansatser som på ett verkningsfullt sätt kan underlätta denna utveckling. Ett kritiskt område för utveckling av IUS har definierats som regional institutionell kapacitet, denna består av kapacitet avseende relationer, kunskap och förmågan att mobilisera. I projektet ska akademiska, privata och offentliga aktörer i fem svenska regioner med IUS-nätverk samarbeta genom aktionsforskning och jämförande fallstudier. Syftet är att samproducera ny kunskap avseende:

  • styrkor och svagheter av institutionell kapacitet för IUS
  • verkningsfulla ansatser för att förbättra institutionell kapacitet.


Kort Fakta:

Period: 1 nov 2017 – 31 dec 2019

Länder: Sverige

Projektledare: Linköpings universitet

Partner: ECONOVA RECYCLING AB, Helsingborgs kommun, Malmö kommun, Rena Hav Sverige AB, Sotenäs kommun, Swedish Algae Factory AB, West Coast Smolts Sweden AB

Program: VINNOVA


Med finansiering ifrån:

Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll