Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Industriell symbios för hållbar industrisamverkan och lokal attraktionskraft och resiliens


Det övergripande målet med projektet är en åtgärdsplan för att stödja utbyggnad av IUS genom att öka företags acceptans för delning av resurser samt kommuners förmåga att tillhandahålla förutsättningar för en fungerande IUS i sina industriområden.


Projektet syftar till att klargöra hinder och möjligheter för att implementera industriell och urban symbios (IUS) med kommunal facilitering. Särskilt fokus kommer att läggas på företags behov och inställningar för att delta i IUS, respektive kommuners inställningar till att facilitera och ta ett aktivt grepp samt hur befintliga beteenden och policyer påverkar implementeringen av IUS. I projektet deltar en kommun som kommit relativt långt (Sotenäs kommun) samt en kommun (Lidköpings kommun) som har ambitionen att skapa goda förutsättningar för IUS i sina industriområden.

Kort fakta

Period: 3 september 2021 - 3 december 2022

Projektledare: Sotenäs kommun

Program: Vinnova

 

Med finansiering ifrån:

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll