Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

BLÅ MAT

Sotenäs Symbioscentrum är med som en aktiv partner i projektet BLÅ MAT – Centrum för framtidens sjömat.


Syftet projektet är att ta vara på den potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat. Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill vi skapa en långsiktig och bärkraftig produktion av svensk sjömat.


Symbioscentrums medverkan och bidrag sker inom:

  • Planering och genomförande av forskning
  • Hitta lösningar på samhällsutmaningar
  • Kunskap, utrustning och nätverk kopplat till cirkulära restflöden och industriell och social symbios
  • Sprida kunskap kring vikten av att bugga livsmedelssystemet affärsmässigt hållbart, etiskt och robust
  • Innovativa nätverk och få inspiration från andra aktörer
  • Hållbar livsmedelsproduktion

lnformationsblad om projektet finns HÄR. Pdf, 5 MB.

Kort fakta

Period: 2021 - 2024

Finansiärer: Formas, Region Stockholm, Västra Götlandsregionen
Totalbudget: 48 000 000 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICAEL GUSTAFSSON

Utvecklare


micael.gustafsson@sotenas.se

0702 - 144 915