Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

SeaMe: Lokalisera & bärga fiskeredskap

Ett system för att bärga och lokalisera förlorade fiskeredskap


Projektet ska genom utveckling av en produkt, bidra till ett proaktivt system som gör att fiskeredskap inte hamnar på havets bottnar utan ingår i ett cirkulärt kretslopp.


Innovationen för systemet och produkten ska hjälpa till att lokalisera försvunna redskap och möjliggöra att de enkelt kan bärgas för att sedan hållbart tas omhand. Vanligt är att ytmarkören till fiskeredskapen försvinner på grund av dåligt väder, att det blir påkört av fartyg eller att redskapet sätts för djupt och ytmarkören inte återfinns.Händelser som gör att fiskeredskap hamnar på havets botten.


Med anslutning till den Marina Återvinningscentralen och samarbete med yrkesfiskare ska projektet bidra till ett cirkulärt och hållbart användande av fiskeredskap.


Projektet SeaMe har delats upp i två underprojekt vilka kompletterar varandra för att nå projektets syfte och mål.

Kort fakta del 1

Period: 1 januari 2021 - 5 april 2023

Projektledare: Sotenäs kommun

Partner: Cmar AB, Fiskareföreningen Norden

Program: Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Jordbruksverket

Jordbruksverket


Kort fakta del 2

Period: 18 november 2020 - 31 november 2022

Projektledare: Fiskareföreningen Norden

Partner: Cmar AB, Sotenäs kommun

Program: Leader Bohuslän, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Jordbruksverket
Jordbruksverket

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll