Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Genomförandestudie av industriell infrastruktur som möjliggörare för bostadsbyggande – Case studie i
Sotenäs

Projektet syftar till att utvärdera förutsättningarna för innovativa lösningar där industrins infrastruktur och anläggningar kan användas för att utveckla nya cirkulära system vid utveckling av nya bostadsområden. Genom samutveckling av industri och samhälle skapas förutsättningar för mer resurseffektiv användning av både infrastruktur och anläggningar, men också värme, matavfall, vatten, och näringsämnen.

 

Projektet ska ta fram en konceptmodell och göra en genomförbarhetsanalys som täcker både tekniska och ekonomiska aspekter. Resultatet ska ligga till grund för en handlingsplan för implementering och ta fram förutsättningarna för ett innovationsprojekt där ett case i Sotenäs kommun studeras. En viktig parameter för att lyckas är utöver den tekniska potentialen att förstå hur affärsmodellen byggs upp.

Kort fakta

Period: 1 sep. 2023 - 30 juni 2024

Projektledare: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Partners: Renahav Sverige AB, Fastigheter i Långevik AB, Sotenäs kommun

Program: Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Totalbudget: 670 000 kr

 

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Emma Ek

Symbiosutvecklare


emma.ek@sotenas.se

0790 - 610 743