Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Ren Kustlinje

Nedsmutsning av hav och kuster är ett stort problem för många kustkommuner i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Genom en gemensam kraftsamling ska de nu effektivisera strandstädningen, öka medvetenheten och motverka mer skräp.

Genom samarbete över gränserna får kommuner och aktörer muskler som de tidigare har saknat. En direkt synlig effekt av projektet kommer att vara nya insamlingssystem och städning av skräp på fler ytor än tidigare. Därför ska projektet arbeta med samordning, omhändertagning och behandling av skräp. Man vill utveckla redskap som underlättar insamlingsarbetet och implementera cirkulära tankar så att vissa flöden av skräpet återvinns. Ett fokusområde är att hitta värden i skräpet, så att det skapas ett intresse i att rensa undan dem. Genom det vill projektet också skapa arbetstillfällen. På längre sikt är det viktigaste dock att arbeta för att minska utsläpp av avfall i naturen. Bland annat ska projektet kartlägga lokala utsläppskällor och se hur de påverkar miljön. Att minska skräpmängden är viktigt av flera anledningar. Många kustkommuner är beroende av besöksnäringen och måna om hur deras kustlinjer ser ut. Miljömässigt uppstår den största risken när skräpet bryts ner och hamnar i vårt kretslopp.

Kort fakta

Period: 1 januari 2016 till 31 dec 2018

Länder: Sverige, Danmark och Norge

Projektledare: Sotenäs kommun

Partner: Tanums-, Tjörns-, Stenungssunds-, Kungälvs-, Kungsbacka kommun, Marint Naturbruk gymnasium: Campus väst Lysekil, Västkuststiftelsen: Ren och Attraktiv Kust, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Fiskareföreningen Norden UPA, Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Kosterhavets Nationalpark, Göteborgs Universitet, Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter, KIMO Danmark, Aalborg Universitet, Frederikshavn-, Hjørring-, Jammerbugt-, Thisted Kommune, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Hvaler-, Fredrikstad-, Råde-, Rygge-, Moss kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark, Færder nasjonalpark, Fylkesmannen i Vestfold, Skjærgårdstjenesten Færderenheten, Havforskningsinstituttet, MOVAR Avfallsselskap

Totalbudget: 5 838 590 EUR

Sotenäs budget: 992 480 EUR

Program: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll