Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Om Ren Kustlinje

 

Ren kustlinjebild

Projektet Ren Kustlinje

Unikt samarbete över gränserna för minskat marint avfall

Utvecklingsprojektet Ren Kustlinje har under tre år 2016-2018 haft 34 samverkande parter från Sverige, Norge och Danmark. Projektets mål har varit att genom innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar sprida kunskap, öka medvetenheten och visa på lösningar för att minska det marina avfallet nu och i framtiden.

 

Ren Kustlinje har erhållit stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Ta del av över 60 exempel från projektet

Över 60 exempel från projektet har delats in under fyra huvudrubriker. rubrikerna till vänster i listen.

  • Uppkomst & Kartläggning
  • Insamling & Sortering
  • Hantering & Lösningar
  • Kunskap & Medvetenhet

Aktiviteter och slutrapporter finner du under rspektive rubrik i listningen till vänster.

 

Ren Kustlinjes resultatrapport i populärversionsom kanladdas ner når du via länken i rutan till höger.

  

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Resultatrapport i populärversion