Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Uppkomst & Kartläggning

Ryddekarte me påslagsområde for marint soppel

 

Overvannproblematikk med fokus på mikroplast

 

Miljötokt i YttreOslofjord

 

Projekt ROV

 

Expedition Norra Bohuslän

 

Ytökad strandstädning

 

Gummigranulat og kunstgress

 

Beregne spredning og akkumulering av marint plast i Skagerrak

 

Förekomst, fördelning och karakterisering av plastpartiklar

 

Utveckling av innovativa oceanografiska modellverktyg

 

Kartlegging av små plastpartiklar i Yttre Oslofjord

 

Strandstädarkartan

 

Problematiken med konstgräsplaner

 

Mikroplast i sediment

 

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll