Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Spökfiskeprojekt

Stro hög med bärgade spökfiskeredskap ligger på en kaj

Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av dykare och yrkesfiskare i kombination med bottenstudier av ROV-kamera.


Målet med projektet är att genom insamlingen av spökfiskande redskap stärka bestånden av torsk, gråsej, bleka och hummer. Därigenom gynnas såväl yrkesfiske som turistnäringsfisket och fritidsfisket.

 

Projektet består i att yrkesfiskare genomför draggningar med så kallad trollhoppa/draggedragg längs bergskanter. Som stöd för draggningen kommer en ROV-kamera att användas. Vid fasta konstruktioner såsom vrakplatser, pirar och utfyllnader kommer dykare att samla in förlorade redskap.

Aktuellt

 

I vårt spökfiskeprojekt Sotenäs 2023 har vi under året draggat med yrkesfiskare och dykt med proffsdykare efter förlorade fiskeredskap.

 

Vi har fått upp 227 hummertinor, 29 havskräfteburar, en ryssja, 6 garn, sammalagt ce ca 500 m, en åltina.

Vi har fått och släppt ut humrar och flera torskar.

Dessutom har vi fått upp massor av linor, 200 m wire, plastskräp, flera ankare, tågvirke, pilkar och dörjer.

 

Dykning har skett vid stenrev, sjömärken och slängs bergskanter.

Vi har återlämnat många märkta hummertinor till glada ägare.

 

Från starten 2017 till summeringen i mars 2023 har projektet totalt bärgat:

 

1250 Hummertinor

162 Havskräfteburar.

3 km garn/nät

4 hela trålar, (7,5 km Wire)

Massor med linor, plast, pilkar, dörjer m.m.

 

Projekten finansieras av EU:s Havs- fiskeri- och vattenbruksfond via Jordbruksverket. Medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap


Kort fakta

Projektledare: Sotenäs kommun

Program: Havs- och fiskeriprogrammet

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll