Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Uppkomst & Kartläggning

 

Här är resultat- och slutrapporter för projektet Ren Kustlinje.
Länken överst i listningen nedan går till sammanställningen Resultatrapport i populärversion. Länkarna i punktform är mer ingående slutrapporter för projektets aktiviteter.

Ryddekart med påslagsområde for marint søppel Pdf, 591.1 kB.

Overvannproblematikk med fokus på mikroplast Pdf, 479.8 kB.

 

Miljøtokt i YttreOslofjord Pdf, 877.4 kB.

 

Projekt ROV Pdf, 490 kB.

 

Expedition Norra Bohuslän Pdf, 871.9 kB.

 

Utökad strandstädning Pdf, 708.1 kB.

 

Gummigranulat og kunstgress Pdf, 822.4 kB.


Problematiken med konstgräsplaner Pdf, 516 kB.

 

Beregne spredning og akkumulering av marint plast i Skagerrak Pdf, 696.5 kB.

Förekomst, fördelning och karakterisering av plastpartiklar Pdf, 426.5 kB.

Utveckling av innovativa oceanografiska modellverktyg Pdf, 607.9 kB.

 

Kartlegging av små plastpartiklar i Yttre Oslofjord Pdf, 601 kB.

Strandstädarkartan Pdf, 751.6 kB.

 

Strandkartering

 

Mikroplast i sediment Pdf, 1.3 MB.

 

Plockanalyser, förenklade

 

Undersökning - enklare kartegorisering av strandskräp i Danmark 2016:

Angränsande/parallella examnesarbeten och rapporter:

 

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll